important sits

Edit EID/UID 2015

UID അല്ലെങ്കില്‍ EID ഇതുവരെ എന്റര്‍ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുടെ EID/UID എത്രയും വേഗം സൈറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒക്ടോബര്‍ 15 വരെയാണ് ഇതിന് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് (Circular). UID / EID എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ധാരാളം പേര്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൃത്യമായി എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇതിനുമുമ്പ് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇനിയും സമ്പൂര്‍ണ്ണ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ധാരാളം സ്കൂളുകള്‍ ഉണ്ട്. സമ്പൂര്‍ണ്ണ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവര്‍ക്കും UID സൈറ്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് UID/EID നമ്പറുകള്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതെന്ന് താഴെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

OBC Prematric Scholarship 2015OBC Prematric Scholarship 2015 Press Release   Notification | Press Release List of OBC Communities which are eligible for Educational Concessions as is given to OEC  | Application Form 2015-16 | Website 

ഒ.ബി.സി. വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രക്ഷിതാക്കളുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം 44,500 രൂപയില്‍ കൂടാത്തതും സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് സ്‌കുളുകളില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവരുമായ ഒ.ബി.സി. വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അവസാന ദിവസങ്ങളില്‍ സൈറ്റില്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തിരക്കു കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി തുടങ്ങുമല്ലോ......

E drop Local Body Election Dataentry


Press Release Election Commission

തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്കായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരശേഖരണം സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്ക് ആരംഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ 20-ലെ നില അനുസരിച്ചാണ് വെബ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമായ ഇ-ഡ്രോപ്പിലൂടെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ ഓഫീസുകള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പ്രതേ്യകം യൂസര്‍ ഐ.ഡി. യും പാസ്‌വേര്‍ഡും നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ് സെന്റര്‍ മുഖേന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സ്ഥാപനവും ഉദേ്യാഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയ്ക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഒക്‌ടോബര്‍ അഞ്ചു വരെയാണ് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉദേ്യാഗസ്ഥരെ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിനായി ഇക്കഴിഞ്ഞ 16, 17 തീയതികളില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥര്‍ക്ക് ജില്ലാ തല പരിശീലനം നല്‍കിയിരുന്നു. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കായിരുന്നു പരിശീലനം. സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ബോഡികള്‍, കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്കായി നിയോഗിക്കുക. സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്ക് 38,000 ത്തോളം വരുന്ന പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് ആവശ്യമായുള്ളത്. എല്ലാ സ്ഥാനപനമേധാവികളും അവരവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നേരിട്ട് വെബ്സൈറ്റില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട്.........

IT Quiz

വാട്സ് ആപ് വികസിപ്പിച്ചത് 
2009ൽ അമേരിക്കക്കാരായ ബ്രയാൻ ആക്റ്റൺ, ജാൻ കൂം (സീ. ഇ. ഓ)(ജന്മദേശം: യുക്രൈൻ)എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വാട്സ്ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചത്.

The word is the combination of Quick & Education ..Which word ? Ans:Wikipedia

Firefox, Opera, Chrome, Safari and Explorer are all types of what? Web Browsers

How many ‘Enter’ Keys are there on a standard computer keyboard?
2

What is the full form of .png?
Portable Network Graphics

Which Indian actress endorses the Sony digital cameras?
Deepika Padukone

Which of these is not an operating system? MS office(b) Opera (c) Windows 8 ?
MS office

What is the full form of Wi-Fi?
Wireless Fidelity

Cleartrip.com, Yatra.com and makemytrip.com help in online booking of what?
Air Tickets

If .in is the internet country code for India, for which country is .sg used for?
Singapore

What is the character limit for a tweet that you can post on twitter.com?
140 characters

Which company now owns Skype?
Microsoft

In I.T. terminology what does USB stand for?
Universal Serial Bus

What is the full form of NIC from the Govt. of India?
National Informatics Center

Founded by Gordon Moore they are the largest chip makers in the world. Which company is this?
INTEL

Which DTH player offers you Active Channels like Vedic Maths, Fun Learn and Games?
TATA SKY


ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഓഫീസ് സംവിധാനം സെപ്തംബര്‍ 15 ന് നിലവില്‍  വരും. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാനായി സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിങ് ഓഫീസര്‍ സംവിധാനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിര്‍ത്തലാക്കി ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഇതോടെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ശമ്പളവും ബത്തകളും ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും കൈപ്പറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതാത് ഓഫീസിലെ ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിങ് ഓഫീസറായിരിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടമായി സെപ്തംബര്‍ 15 ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പില്‍ സംവിധാനം നിലവില്‍ വരും. ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സബ്ട്രഷറിക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളും നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ തിരുവന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഓഫീസുകളും ഈ സംവിധാനത്തിന്‍ കീഴില്‍ വരും. ഈ തിയതികള്‍ മുതല്‍ ട്രഷറിയില്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്ന ബില്ലുകള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിങ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ബില്ല് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സ്പാര്‍ക്കിലെ മെനു പൂര്‍ണ്ണമായും എടുത്തുകളയും. എന്നിരുന്നാലും ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ബില്ലുകള്‍ സ്പാര്‍ക്ക് ലോഗിന്‍ സംവിധാനത്തിലുടെ വീക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഗസറ്റഡ് നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ ‍ഡി ഡി ഒ മാര്‍ തയ്യാറാക്കും. രണ്ട് ബില്ലുകളും പരിഷ്കരിച്ച ടി ആര്‍ 51 ലാണ് തയ്യാറാക്കുക. ഉതോടെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസസര്‍ മാര്‍ ശമ്പളബില്ല് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടി ആര്‍ 46(എ) ഫോറം റദ്ദാക്കപ്പെടും. അക്കൗണ്ട് ജനറല്‍ അംഗികരിച്ച പേസ്ലിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ ശമ്പളബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നത് തുടരും. ഭാവിയില്‍ എജിയില്‍ നിന്ന് പേ സ്ലിപ്പുകള്‍ ട്രഷറിയിലേക്ക് നല്‍കുന്നതിനു പകരം ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഡി ഒ മാര്‍ക്കാവും നല്‍കുക. എന്നാല്‍ വാര്‍ഷിക ഇന്‍ക്രിമെന്റിന് എ ജിയില്‍ നിന്ന് അനുമതി ആവശ്യമില്ല. എല്‍ പി സി, എന്‍ എല്‍ സി തുടങ്ങിയവ ഡി ഡി ഒ മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കും go-p- 391/2015/fin dated, 07/09/2015

View and Update Ration card details

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പുതുക്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഫോമുകള്‍ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അവസരം നല്‍കുന്നു. കാര്‍ഡുടമകള്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രിന്റിംഗ് പൂര്‍ത്തിയായ ഫോമുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ അതത് റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി വിതരണം ചെയ്യും. ഈ ഫോമുകള്‍ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ഒക്ടോബര്‍ 20 നകം റേഷന്‍ കടകളില്‍ തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കണം. ഓരോ റേഷന്‍ കടയിലൂടെയും ഫോമുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി പ്രദേശിക വാര്‍ത്തകളിലൂടെ അറിയിക്കും. നിലവിലുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഒക്ടോബര്‍ 20 വരെ തുടരും. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.Card holders can check and update the details collected and entered for ration card renewal. The web portal is active now for editing. One time updation only possible now.
റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ കാണാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നു നോക്കാം. അപ്ഡേഷന്‍ സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി താഴെകൊടുത്ത നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്പെടും..

Digital Painting

സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഐ ടി മേളയിലെ പ്രധാന ഇനമാണ് ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിങ് എന്ന ഇനം. UP, HS, HSS വിഭാഗക്കാര്‍ക്കാണ് ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിങ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. സബ്‌ജില്ലാ ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിങ് മത്സരത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഏറെപ്പേര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഐ ടി ക്വിസ് എന്ന പരമ്പരയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിങ് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ താഴെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

കുട്ടികളെ ഘോഷയാത്രയില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് കളക്ടറുടെ അനുമതി വേണം

കുട്ടികളെ ഘോഷയാത്രയില്‍ അണിനിരത്താന്‍ ഇനി ജില്ലാകളക്ടറുടെയോ ജില്ലാ പോലീസ്‌മേധാവിയുടെയോ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിവേണംബാലാവകാശകമ്മിഷന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ഇക്കാര്യം നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയില്‍ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം കുട്ടികളെ ജാഥകളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. സ്‌കൂള്‍ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ 9.30മുതല്‍ 4.30 വരെയും അവധിദിവസങ്ങളില്‍ 10 മണിമുതല്‍ മൂന്നുവരെയും ഘോഷയാത്രയില്‍നിന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഒഴിവാക്കണം. ജാഥയ്ക്കിടയില്‍ നല്കുന്ന പാനീയം ഗുണമേന്‍മയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ സംഘാടകര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അടിയന്തര സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ നേരിടാന്‍ ആംബുലന്‍സ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം. ജില്ലാകളക്ടറുടെയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെയോ അനുമതി ലഭിക്കാതെ ഘോഷയാത്രകള്‍ പാടില്ല. പൊതുനിരത്തിലെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിയ്ക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം പാലിക്കണം.

ഘോഷയാത്രയില്‍ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യവ്യക്തി നല്കിയ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. 14 വയസ്സിന് താഴെയുളളവരെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും മണിക്കൂറുകളോളം ചായംപൂശിയും മറ്റും വാഹനത്തിരക്കേറിയ നഗരത്തിലൂടെ നടത്തിക്കുകയുംചെയ്യുന്നത് പോലീസ് നോക്കിനില്ക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. സാംസ്‌കാരികവും മതപരവുമായ ചടങ്ങുകളില്‍ കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്താവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന നിര്‍ദേശം പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചത്.

Sports 20152015-16 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ കായിക മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി എന്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് തയ്യാറായ വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ... കായിക മേളയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള ഐറ്റം കോഡുകള്‍, സ്പോടസ് മാനുവല്‍, യൂസര്‍ മാനുവല്‍ എന്നിവ മുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇത്തവണത്തെ ഡാറ്റ എന്‍ട്രിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍, ഡാറ്റ എന്‍ട്രി നടത്തുന്ന വിധം എന്നിവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Followers